Yapay Zekânın Gücünü Keşfedin
|

Güncel İçerikler

Portallerimiz

Y3 Portal

Savunma Sanayii Yapay Zekâ Platformu kapsamında yer alan Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) Yarışma Programı başta Yapay Zekâ olmak üzere yenilikçi yazılım teknolojilerini yetkinlik sahibi firma/kurum/kuruluşlarla daha geniş bir kitle ile ve sürekliliği olan bir yapıda çalışmak, Türkiye'deki kabiliyet haritamızı genişletmek ve yüksek performans gösteren katılımcılarla SSB bünyesinde gerçekleştirilen projelerde ortak çalışmalar yürütebilmek amacıyla başlatılmıştır.

Veri Kovanı Portal

Veri Kovanı temel olarak herhangi bir ham verinin etiketlenme yoluyla niteliklendirilmesini hedeflemektedir. Yapay Zekâ ve ilgili alanlarda yapılan çalışmalarda sistemlerin eğitilmesi ya da veri bilimi çalışmaları için nitelikli veriye ulaşma noktası olarak Veri Kovanı kullanılabilecektir. Birbirinden bağımsız olarak yürütülebilen bu farklı çalışmaları tek bir noktada toplayarak nitelikli veri havuzu oluşturulmak istenmektedir.

Değirmen Portal

Derin Öğrenme Büyük Veri Analiz Platformu (Değirmen), metin ve görüntü tabanlı büyük miktardaki verilerin Büyük Veri teknolojileri ile depolanıp sorgulanabileceği ve Dağıtık Makine öğrenmesi ve Derin Öğrenme teknolojileri ile ilişki bulma, yüz tanıma, kişi tanıma, nesne tanıma, tehdit algılama gibi birçok analizin gerçekleştirilebileceği çok amaçlı bir platformdur.

Model Eğitim Portal

Model Eğitim Portalinde, karmaşık gibi gözüken model eğitim işlemleri bir portal haline getirilerek kullanıcıya kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistemin kendi bünyesinde barındırdığı yapay zekâ modelleri kullanılarak bir modelin istenilen veriler ile eğitilmesi, eğitilmiş bir modelin kullanıcıya ait veriler ile test edilip modele dair bir rapor elde edilmesi esasına dayanmaktadır.

Yetenekler ve Altyapımız
İnsan Kaynağı Geliştirme Yapay Zekâ Yarışmaları ile Alanında Yetkin Kişilere Yeteneğini Gösterme Fırsatı
Savunma Sanayii Odağı Savunma Sanayii Odağında Oluşturulan Yapay Zekâ Ekosistemi
Nitelikli Güvenilir Veri Yapay Zekâ Çalışmalarında Kullanılabilecek Etiketli Veri Kümeleri
Entegre Donanım Alt Yapısı 32 * 10.000+ CUDA Çekirdeğine Sahip Yüksek İşlem Güçlü Donanım Alt Yapısı
Güncel İçerikler
Son haberler, duyurular, makaleler
İşbirliklerimiz
Rakamlarla SSYZP
Günden güne gelişen platformumuza rakamlarla göz atın
Alt portal 4
Kullanıcı Sayısı 1349
GPU Cuda Çekirdeği 32 * 10.000+

Hakkımızda

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bir projesi olarak geliştirilen Savunma Sanayii Yapay Zekâ Platformu, Savunma Sanayii Başkanlığı Stratejik Planı ve Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nde belirtilen hedeflerle uyumlu bir şekilde Yapay Zekâ yeteneklerinden tüm savunma sanayiinin yararlanması amacıyla hizmet vermeyi amaçlayan bir platformdur.

Amaç ve Hedefler

Savunma Sanayii Yapay Zekâ Platformu yapay zekâ çalışmalarında ortaya çıkan etiketli veri kümesi, yüksek işlem güçlü donanım alt yapısı derin öğrenme model eğitim ve sunum ihtiyaçlarını merkezi bir platform ile çözmeyi amaçlamaktadır.

Hiçbir içeriği kaçırmayın!
e-Bültenimize abone olun