Amaç ve Hedefler

Savunma Sanayii Yapay Zekâ Platformu yapay zekâ çalışmalarında ortaya çıkan etiketli veri kümesi, yüksek işlem güçlü donanım alt yapısı derin öğrenme model eğitim ve sunum ihtiyaçlarını merkezi bir platform ile çözmeyi amaçlamaktadır. Savunma Sanayii Yapay Zekâ Platformu ile ülkemizde yürütülen Yapay Zekâ çalışmalarının veri toplama, etiketleme, derin öğrenme modellerinin eğitimi ve bu modellerin sunulması aşamalarını uçtan uca yürütebilecektir. Böylelikle yapay zekâ çalışmaları için ortaya çıkan ihtiyaçlara münferit bir şekilde maddi ve vakti kaynak ayrılmasının önüne geçilecektir. Bunun yanında platform üzerinde gerçekleştirilecek yapay zekâ yarışmaları ile rekabetçi bir ekosistem oluşturularak alanında yetkin kişilerin rüştünü ispatlamasıyla yetenek kazanımı da yapay zekâ platformu amaçları arasındadır. Savunma Sanayii Yapay Zekâ Platformu amaç ve hedefleri doğrultusunda kazanımları ile ülkemizin yapay zekâ alanında küresel ölçekte etki bırakma misyonunda önemli bir adımdır.


Savunma Sanayii Yapay Zekâ Platformu Portalleri

Savunma sanayiinin veri etiketleme, model eğitimi, büyük veri analizi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan Savunma Sanayii Yapay Zekâ Platformu, yapay zekâ çalışmalarının gereksinimleri olan veri, donanım altyapısı, ekosistem ve model ihtiyaçlarına cevap verecek 4 adet portalden oluşmaktadır;

  • Veri Etiketleme Portalı (Veri Kovanı)
  • Yapay Zekâ Model Eğitim Portalı
  • Büyük Veri, Derin Öğrenme (Model Sunum ve Yönetim) Portalı (DEĞİRMEN)
  • Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) Portalı

Platformda “Servis olarak Yapay Zekâ” Altyapısı (AIaaS: Artificial Intelligence as a Service)

Savunma Sanayii Yapay Zekâ Platformu kapsamında geliştirme çalışmaları devam eden konulardan biri platform kapsamında tedariği sağlanan 10.000 çekirdeğe sahip yüksek kapasiteli Grafik işlemcileri (GPU) yapay zekâ çalışmaları için gerekli donanım altyapısına sahip olmayan firma/kurum/kuruluşların hizmetine sunulmasıdır. Platform üzerinden talepte bulunan firma/kurum/kuruluşlar oluşturulacak rezervasyon sistemi üzerinden platformun yapay zekâ altyapısını bir servis olarak (AIaaS: AI as a Service) kullanabileceklerdir. Böylece imkânları ya da bütçeleri olmadığı için yapay zekâ çalışma imkânı bulamayan küçük firmalar ile akademisyenlerin önü açılacak ve savunma sektörünün yapay zekâ dönüşümü çok daha düşük maliyetlerle ivmelenecektir.

Hiçbir içeriği kaçırmayın!
e-Bültenimize abone olun